آخرین شماره

نشان۳۲

 

نشریه‌ی طراحی گرافیک ایران
شماره‌ی سی ‌ و دو، زمستان۱۳۹۳
ویژه‌‌ی طراحی گرافیک بینافرهنگی
بهای تک شماره ۱۵۰۰۰ تومان

Neshan32-Cover

نشان نشریه‌ای است تخصصی، پژوهشی و آموزشی

با هدف گسترش طراحی، فرهنگ بصری و ارتباط بین طراحان گرافیک ایران، آسیا و جهان.

نشان، عضو شبکه‌ی رسانه‌ای بین المللی دیزاین (آی.دی.ام.ان) ایکوگرادا  است.

roberoo4-32

روبرو

tarahi-emro.z32

طراحی امروز

project32

پروژه

tarah-moaser-irani-2

طراح معاصر ایرانی

nazar2

نظر

sarmaghale32

سرمقاله

ketab32

کتاب، وبسایت

gonagoon4

گوناگون

archive4

آرشیو

marjaa6

مرجع