آخرین شماره

نشان ۳۵

نشریهٔ طراحی گرافیک ایران
شمارهٔ سی و پنجم، زمستان ۱۳۹۴ – بهار ۱۳۹۵
ویژه‌ی استودیوهای دیزاین
بهای تک شماره ۱۵۰۰۰ تومان

cover

نشان نشریه‌ای است تخصصی، پژوهشی و آموزشی

با هدف گسترش طراحی، فرهنگ بصری و ارتباط بین طراحان گرافیک ایران، آسیا و جهان.

نشان عضو شبکهٔ رسانه‌های بین المللی دیزاین (IDMN) است.

Neshan32 EBTEKAR.indd

روبرو

Neshan32 EBTEKAR.indd

طراحی امروز

Neshan32 EBTEKAR.indd

پروژه

Neshan32 EBTEKAR.indd

طراح معاصر ایرانی

Neshan32 EBTEKAR.indd

نظر

Neshan32 EBTEKAR.indd

سرمقاله

Neshan32 EBTEKAR.indd

گوناگون

Neshan32 EBTEKAR.indd

آرشیو

Neshan32 EBTEKAR.indd

مرجع