آخرین شماره

نشان۳۳

 

نشریه‌ی طراحی گرافیک ایران
شماره‌ی سی و سه، بهار 94
ویژه‌‌ی تایپ و تایپوگرافی
بهای تک شماره ۱۵۰۰۰ تومان

jeld-neshan33

نشان نشریه‌ای است تخصصی، پژوهشی و آموزشی

با هدف گسترش طراحی، فرهنگ بصری و ارتباط بین طراحان گرافیک ایران، آسیا و جهان.

نشان عضو شبکهٔ رسانه‌های بین المللی دیزاین (IDMN) است.

6

روبرو

tarahi emroz

طراحی امروز

project

پروژه

tarahe irani

طراح معاصر ایرانی

nazar

نظر

sarmaghale

سرمقاله

untitled

کتاب، وبسایت

9

گوناگون

8

آرشیو

7

مرجع