نشان، نشریه‌ی طراحی گرافیک ایران

عضو شبکه‌ی رسانه‌ای بین‌المللی دیزاین (آی .دی.ام.ان) ایکوگرادا

فارسی | English

نشان ۴۶و۴۷

آرشیو‭ ‬ـ ‭ ‬۳

مشق‭ ‬روز؛ در‭ ‬فضیلت‭ ‬نگریستن

یوریک‭ ‬کریم‌مسیحی

در‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬برای‭ ‬عملِ‭ ‬دیدن‭ ‬ـ‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬مجازی‭ ‬ـ‭ ‬برابرهایی‭ ‬چندگانه‭ ‬داریم،‭ ‬معادل‌هایی‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬عربی،‭ ‬همچون‭ ‬نگاه‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬نگریستن،‭ ‬مشاهده،‭ ‬نظاره،‭ ‬تماشا،‭ ‬بصیر‭ ‬و‭ ‬بینا،‭ ‬چشم‭ ‬انداختن‭. ‬این،‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬اهميتِ‭ ‬دیدن‭ ‬است‭ ‬نزد‭ ‬ما‭ ‬مردمان،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬قدیم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬امروز‭. ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‌ی‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬پیشامدرن،‭ ‬که‭ ‬یادگیری‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬عمده‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬مشاهده‭ ‬بود،‭ ‬مشقِ‭ ‬دیدن‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬آموختن‭ ‬بود‭. ‬می‌توانستی‭ ‬مکتبی‭ ‬باشی‭ ‬و‭ ‬تلمّذ‭ ‬کنی‭ ‬و‭ ‬ببینی،‭ ‬می‌توانستی‭ ‬نباشی،‭ ‬بی‌مکتب‭ ‬و‭ ‬معلم،‭ ‬بی‌دفتر‭ ‬و‭ ‬دستک،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬راهِ‭ ‬دیدن‭ ‬بیاموزی،‭ ‬آموختنی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خود،‭ ‬خودبه‌خود‭. ‬در‭ ‬عصر‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬پسامدرن‭ ‬هم،‭ ‬همچنان‭ ‬دیدن‭ ‬شرطِ‭ ‬آموختن‭ ‬است‭ ‬نزد‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬حقیقتاً‭ ‬جویا‭ ‬و‭ ‬خواهانِ‭ ‬آموختن‌اند،‭ ‬نه‭ ‬راضی‭ ‬و‭ ‬قانع‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬معلم‭.‬
مشقِ‭ ‬دیدن،‭ ‬آموختن‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬نگریستن،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رو‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬معلم‭ ‬خوشرو‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬معلم‭ ‬ترشرو،‭ ‬با‭ ‬لذتی‭ ‬دیگر‭ ‬همراه‭ ‬است،‭ ‬لذتی‭ ‬مکاشفه‌آمیز،‭ ‬چندان‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬را‭ ‬خواستی‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬اندازه‭ ‬که‭ ‬طالب‭ ‬بودی‭ ‬می‌ایستی‭ ‬و‭ ‬می‌بینی‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬عمقی‭ ‬که‭ ‬قادری‭ ‬به‭ ‬رفتن،‭ ‬می‌روی‭. ‬این‭ ‬است‭ ‬عیشِ‭ ‬دیدن‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬حظ‭ ‬نگریستن‭! ‬جلدهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صفحات‭ ‬پیشِ‭ ‬رو‭ ‬خواهید‭ ‬دید‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬دستِ‭ ‬حظ‭ ‬و‭ ‬عیش‭ ‬است،‭ ‬حظی‭ ‬که‭ ‬ارزشِ‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬اوست،‭ ‬در‭ ‬دیدن‭. ‬چشم‭ ‬را‭ ‬گرداندن،‭ ‬نگاه‭ ‬را‭ ‬چرخاندن،‭ ‬کِیف‭ ‬را‭ ‬کردن‭. بیشتر >

یوریک‭ ‬کریم‌مسیحی

متولد‭ ‬1343‭. ‬عکاس،‭ ‬پژوهشگر‭ ‬عکس،‭ ‬نویسنده‌ی‭ ‬12‭ ‬عنوان‭ ‬کتاب‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬عکاسی،‭ ‬سینما،‭ ‬داستان،‭ ‬نمایشنامه،‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬کتاب‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬عکاسی‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬چاپ‭ ‬دارد‭. ‬نویسنده‌ی‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬مقاله‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬نقدِ‭ ‬سینما،‭ ‬ادبیات،‭ ‬هنرهای‭ ‬تجسمی،‭ ‬و‭ ‬هنرهای‭ ‬نمایشی،‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مطبوعات‭ ‬ایران‭.‬

یادداشت

و‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬خود‭ ‬داشت

علیرضا مصطفی‌زاده ابراهیمی

> بیشتر

نظر‭ ‬ـ ‭ ‬۱

پنج‭ ‬شکل‭ ‬اصلی‭ ‬دیزاین‭ ‬در‭ ‬داستا‌ن‌گویی

محمدحسن‭ ‬شهسواری

> بیشتر

نظر‭ ‬ـ ۲

شکلِ‭ ‬خیال؛ مکالمه‌ی‭ ‬تصویر‭ ‬و‭ ‬تصوّر

یوریک‭ ‬کریم‌مسیحی

> بیشتر

نظر‭ ‬ـ ‭ ‬۳

درون‭ ‬یک‭ ‬شعر

روشنک کیقبادی

> بیشتر

پروژه

کتاب‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬بوم‭ ‬خام

علی‭ ‬بختیاری

> بیشتر

طراحی‭ ‬امروز

هنر‭ ‬غیرقابل‌چشم‌پوشیِ‭ ‬طراحی‭ ‬جلد‭ ‬کتاب

سارا اسنایت

> بیشتر

رو‌به‌رو‭ ‬ـ ‭ ‬۱

وعده‌های‭ ‬عمل‭ ‬نشده؛ روبه‌رو‭ ‬با‭ ‬جنیفر‭ ‬استرلینگ

مجید عباسی

> بیشتر

رو‌به‭ ‬رو‭ ‬ـ‭ ‬۲

ادبیات،‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬دیزاین؛‭ ‬روبه‌رو‭ ‬با‭ ‬وارن‭ ‬لهرر

استیون هلر

> بیشتر

مرجع‭ ‬ـ ‭ ‬۱

غنای‭ ‬بصری‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬آپولینر

وانینا پینتر

> بیشتر

مرجع‭ ‬ـ ‭ ‬۲

کریستین‭ ‬خروکسین‭:‬ استاد‭ ‬طراحی‭ ‬مجموعه‭ ‬‭‬کتاب‭‌‬‌ها

یِنس مولر

> بیشتر

مرجع‭ ‬ـ ‭ ‬۳

در‭ ‬میان‭ ‬رشته‌های‭ ‬گوناگون‭:‬ ادبیات‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬گرافیک

آیشه‌گُل ‌ایزر

> بیشتر

آرشیو‭ ‬ـ ‭ ‬۱

کتابِ‭ ‬کتاب‌ها؛ سرنوشت‌‭‬ها‭ ‬و‭ ‬جنبه‭‬‌های‭ ‬مختلف‭ ‬آرت‭ ‬بوک

اُولگا سِوِرینا

> بیشتر

آرشیو‭ ‬ـ ‭ ‬۲

آتش‌بازی‌های‭ ‬کلامی‭ ‬ـ‭ ‬دیداری‭ ‬یا‭ ‬پیامی‭ ‬زیبایی‌شناسانه؟ نگاهی‭ ‬به‭ ‬شعر‭ ‬کانکریت

فوآد‭ ‬فراهانی

> بیشتر

آرشیو‭ ‬ـ ‭ ‬۴

شعر‭ ‬بر‭ ‬باطله

آریا کسایی

> بیشتر

گوناگون

حروف «حقیقی‮»‬

بُرنا‭ ‬ایزدپناه

> بیشتر

گالری

خانه‌ام‭ ‬ابری‭ ‬است؛ طراحی‌های‭ ‬فرشید‭ ‬مثقالی‭ ‬برای‭ ‬شعرهای‭ ‬نیما‭ ‬یوشیج

علی‭ ‬بختیاری

> بیشتر