نشان، نشریه‌ی طراحی گرافیک ایران

عضو شبکه‌ی رسانه‌ای بین‌المللی دیزاین (آی .دی.ام.ان) ایکوگرادا

فارسی | English

تماس با ما

صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول: ساعد مشکی
saed@saedmeshki.com 

سردبیر و دبیر تحریریه: مجید عباسی
majidabbasi1@gmail.com 

مشاور تحریریه: علی رشیدی
rashidi@daarvag.com 

فصلنامه‌ی نشان:
تهران ۱۵۶۵۷۵۶۳ خیابان سهروردی جنوبی، خیابان صدری، کوچه منصور، شماره‌ی ۵
تلفن و فکس: ۷۷۵۳۵۱۳۸
info@neshanmagazine.com